Penge

En fair løsning!

Der sikres holdbarhed i den offentlige økonomi ved at bede danskerne arbejde 1 minutter længere om dagen, ved at flere uddanner sig og studerende bliver et halvt år hurtigere færdige.

Fair løsning skaffer yderligere 24 mia. kr. til nye politiske initiativer. Herunder ny og bedre velfærd, samt en ny erhvervspolitik.

Økonomien kickstartes ved at fremrykke offentlige investeringer for 5 mia. kr. I 2010 og 10 mia kr. i 2011. Erhvervsudviklingen sættes i gang med en ambitiøs erhvervspolitik med vægt på velfærdsteknologi, miljø og energi.

  1. Flere job her og nu

Der skal handles overfor den stigende ledighed.

Det har reelt kun en lille effekt på det offentlige budget, men stor betydning for arbejdsløsheden.

  1. Investeringer af job som Danmark skal leve af i fremtiden.

Danmark skal investere i nye teknologier, så vi sikrer, at der skabes nye eksportjob i stedet for dem, der forsvinder – ikke mindst i udkantsdanmark. Det gælder bl.a. en massiv fælles offentlig-privat satsning for at fremelske nye, grønne eksportarbejds­pladser.

  1. Trepartsaftale om langsigtet økonomisk holdbarhed.

En ny regering vil invitere til trepartsdrøftelser med arbejdsgivere og lønmodtagere om at skabe fælles løsninger på de store økonomiske udfordringer. Ambitionen er en helhedsaftale, der opruster Danmarks produktivitet og konkurrenceevne, styrker den unikke danske model på arbejdsmarkedet, og skaber det nødvendige finansierings­grundlag under velfærdssamfundet. Omfanget svarer til at øge den gennemsnitlige arbejdstid en time om ugen.

  1. Mere og hurtigere uddannelser

Danmark skal oprustes i hele uddannelsesspektret fra folkeskole til voksen- og efter­uddannelse. Kvaliteten skal op, og de unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse et halvt år tidligere i gennemsnit.

  1. Ny velfærd

Det kommunale selvstyre skal sikres ny vitalitet i et nyt partnerskab for velfærd mel­lem Folketinget og kommunerne. Mistillid og kontrol skal afløses af et forpligtende samarbejde med gensidig ansvarlighed for genopretningen af velfærden og Danmarks økonomi.

søndag, august 31st, 2014 Banker, Lån, Øvrigt, Penge Ingen kommentarer

Den svenske økonomi er stærkere end den danske

Den svenske økonomi er stødt stigende, og buldrer frem i et tempo som vi danskere kan drømme om.

Den økonomiske vækst i 2013 var på omkring 0,7-0,8 procent og forventes faktisk at stige helt op til 2,5% i 2014. I takt med at beskæftigelse i vores naboland stiger, bliver det private forbrug samt boligpriserne højere og højere.

Kigger man tilbage på 2010 var Danmark foran Sverige i bruttonationalprodukt pr. indbygger. I dag er situationen dog anderledes da den økonomiske vækst på det danske marked er lavere. Udover dette er boligmarkedet stadig meget ustabilt, og privatforbruget er ikke i nærheden af at være lige så højt som i Sverige.

Allerede i 2011 overhalede Sverige os på velstand og beskæftigelse, og ser man frem ud i tiden, ser det ud som om der vil gå lang tid før vi kan overhæle naboerne over sundet. Svenskerne er altså sluppet hurtigt ud af krisen i forhold til Danmark.

Unge svenskere har flere penge

Som nævnt tidligere, er beskæftigelsen i Sverige noget højere. Man har samtidigt set, at unge mennesker væsentlig hurtigere kommer i gang med at tjene penge, og flere og flere begynder allerede i teenagealderen at kunne forsørge sig selv. Den øgede disponible indkomst hos svenskerne resulterer i et højere forbrug og det er netop dette som skaber den høje vækst i deres samfund.

Iværksætter kulturen i Sverige er ligesom i Danmark også boomet de seneste par år, og mange unge svenskere er begyndt at lave hjemmesider og lignende. En side som skaber en god indkomst for en ung svensker ved navn Frida, er siden Tjäna Pengar Snabbt. Frida studerer til dagligt, og har formået at skabe en hjemmeside der kan skaffe hende selv penge, og guide andre til at få det. Et sådanne tiltag skaber vækst i de unges økonomi og Fridas egen.

 

torsdag, maj 8th, 2014 Penge Ingen kommentarer