Archive for august, 2014

En fair løsning!

Der sikres holdbarhed i den offentlige økonomi ved at bede danskerne arbejde 1 minutter længere om dagen, ved at flere uddanner sig og studerende bliver et halvt år hurtigere færdige.

Fair løsning skaffer yderligere 24 mia. kr. til nye politiske initiativer. Herunder ny og bedre velfærd, samt en ny erhvervspolitik.

Økonomien kickstartes ved at fremrykke offentlige investeringer for 5 mia. kr. I 2010 og 10 mia kr. i 2011. Erhvervsudviklingen sættes i gang med en ambitiøs erhvervspolitik med vægt på velfærdsteknologi, miljø og energi.

  1. Flere job her og nu

Der skal handles overfor den stigende ledighed.

Det har reelt kun en lille effekt på det offentlige budget, men stor betydning for arbejdsløsheden.

  1. Investeringer af job som Danmark skal leve af i fremtiden.

Danmark skal investere i nye teknologier, så vi sikrer, at der skabes nye eksportjob i stedet for dem, der forsvinder – ikke mindst i udkantsdanmark. Det gælder bl.a. en massiv fælles offentlig-privat satsning for at fremelske nye, grønne eksportarbejds­pladser.

  1. Trepartsaftale om langsigtet økonomisk holdbarhed.

En ny regering vil invitere til trepartsdrøftelser med arbejdsgivere og lønmodtagere om at skabe fælles løsninger på de store økonomiske udfordringer. Ambitionen er en helhedsaftale, der opruster Danmarks produktivitet og konkurrenceevne, styrker den unikke danske model på arbejdsmarkedet, og skaber det nødvendige finansierings­grundlag under velfærdssamfundet. Omfanget svarer til at øge den gennemsnitlige arbejdstid en time om ugen.

  1. Mere og hurtigere uddannelser

Danmark skal oprustes i hele uddannelsesspektret fra folkeskole til voksen- og efter­uddannelse. Kvaliteten skal op, og de unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse et halvt år tidligere i gennemsnit.

  1. Ny velfærd

Det kommunale selvstyre skal sikres ny vitalitet i et nyt partnerskab for velfærd mel­lem Folketinget og kommunerne. Mistillid og kontrol skal afløses af et forpligtende samarbejde med gensidig ansvarlighed for genopretningen af velfærden og Danmarks økonomi.

søndag, august 31st, 2014 Banker, Lån, Øvrigt, Penge Ingen kommentarer